Мѐздра е град в Северозападна България и се намира в Област Враца, в близост до град Враца. Градът е център на Община МездраОбщина Мездра е разположена върху територия от 519 114 дка и включва 28 населени места - в т. ч. гр. Мездра и 27 села. Сегашният град Мездра е основан, когато се построява ж.п. линията София-Горна Оряховица, в края на 19 век от пришълци от селата МоравицаБоденец и Дърманци. Образува се гара Мездра и около нея започват да се заселват хора. След построяването на линията Мездра-Видин, Мездра става втората по важност гара след Горна Оряховица в Северна България.

Paragraph.